Lucien Frank Homepage
Home Home - Oproep tot medewerking aan Lucien Frank VZW
 
Nederlands   Français   English   Español

Oproep tot medewerking aan Lucien Frank VZW

Lucien Frank dateerde of situeerde slechts uiterst zelden zijn werken. Voor zover ons bekend, zijn er ook weinig of geen persoonlijke documenten bewaard gebleven.
Het reconstrueren van zijn levensloop is bijgevolg een moeilijke en arbeidsintensieve bezigheid waarbij iedere informatie, hoe onbelangrijk die op het eerste zicht ook mag lijken, vroeg of laat een waardevol stukje van de puzzel kan worden.

In de loop der jaren hebben wij al heel veel informatie verzameld over het leven en werk van Lucien Frank. Onze inventaris bevat onder meer informatie over ca. 2.000 werken.
Maar er is ongetwijfeld nog heel wat te vinden. Veel werken zijn bijvoorbeeld altijd in privé-bezit gebleven, al dan niet gedocumenteerd met originele documenten.

Indien u eigenaar bent van werken van Lucien Frank, documenten die hem hebben toegehoord of andere informatie die dateert uit de periode vóór 1920, dan doen wij hierbij graag een beroep op uw medewerking.

Hoe kunt u uw steentje bijdragen?


  • Door inlichtingenfiches over de werken die u bezit in te vullen en die aan ons te bezorgen. Klik hier voor directe toegang tot het formulier.

  • Door ons inzage te verlenen in catalogi van tentoonstellingen, brieven of documentatie die toebehoord kan hebben aan Lucien Frank of er ons kopieën van te bezorgen.

Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Indien wij over informatie beschikken over bepaalde werken in uw bezit, dan zullen wij u die met genoegen bezorgen.

 
Home  |  Contact  |  Privacy statement  |  Copyright  |  Sitemap
Design & development Dieter De Waele